Ασφάλεια συναλλαγών

Η υπηρεσία i – bank e-Simplify αποτελεί μία ασφαλή και αξιόπιστη λύση για την πραγματοποίηση και διαχείριση των συναλλαγών πληρωμών μέσω του e-shop της επιχείρησής σας, δεδομένου ότι:

  • πρόκειται για ένα πλήρως πιστοποιημένο σύστημα, κατά το διεθνές πρότυπο ασφαλείας PCI   DSS
  • υποστηρίζει πλήρως το πρωτόκολλο ασφαλείας EMV 3-D Secure και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (Strong Customer Authentication–SCA), η οποία μειώνει τον κίνδυνο απάτης (fraud) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
  • υποστηρίζει το tokenization δηλαδή την ασφαλή αντικατάσταση των στοιχείων της κάρτας με ένα μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό (token) που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Με στόχο την ασφάλεια του κατόχου της κάρτας και της επιχείρησης, τα στοιχεία όλων των καρτών που έχουν καταχωρηθεί ότι χρησιμοποιούνται για επαναλαμβανόμενες πληρωμές αντικαθίστανται με tokens τα οποία χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές

Πληρωμές με ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη, Strong Customer Authentication (SCA)

Σε εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου και της διαδικασίας «Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη», για την ασφαλή ολοκλήρωση μιας online συναλλαγής θα απαιτείται ο κάτοχος να κάνει χρήση 2 ή περισσότερων στοιχείων ταυτοποίησης από σύνολο τριών διαφορετικών ανεξάρτητων μεταξύ τους παραγόντων που αφορούν:

  • Κάτι που ο κάτοχος της κάρτας γνωρίζει (π.χ. κωδικός πρόσβασης),
  • Κάτι που ο κάτοχος της κάρτας κατέχει (π.χ. τη συσκευή του κινητού του), ή
  • Κάτι που ο κάτοχος της κάρτας διαθέτει (π.χ. το δακτυλικό του αποτύπωμα)

Αυτή η μέθοδος επιβεβαίωσης της ταυτότητας του πελάτη ονομάζεται «ταυτοποίηση δύο παραγόντων» ή «Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη–SCA». Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η εφαρμογή του SCA θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στην Ελλάδα την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

Τι είναι το EMV 3DS

Ομαλή και ασφαλής εμπειρία πληρωμών

Το EMV 3DS αποτελεί ένα αναβαθμισμένο παγκόσμιο πρότυπο ασφαλείας που σας επιτρέπει να προσφέρετε βελτιωμένες δυνατότητες ασφαλών πληρωμών στους πελάτες σας και το οποίο μέσα στο επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι εκδότες καρτών μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα κάθε πληρωμή σε πραγματικό χρόνο και σε συναλλαγές

χαμηλού ρίσκου, συνήθεις πληρωμές, προχωράνε άμεσα σε έγκριση (authorization) της συναλλαγής ενώ σε συναλλαγές

υψηλού ρίσκου οποτεδήποτε απαιτείται ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας απαιτούν από τους κατόχους καρτών να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους, δηλαδή για να εγκρίνουν την πληρωμή μπορεί να ζητήσουν επιπλέον ενέργειες από τον πελάτη για την ταυτοποίησή του με τη διαδικασία του Strong Customer Authentication.

 

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή του EMV 3DS για εσάς 

  •  αυξημένη ασφάλεια συναλλαγών & υψηλότερη προστασία από απατηλές συναλλαγές
  •  άμεση έγκριση από τον εκδότη της κάρτας των πληρωμών, στην πλειονότητά των συναλλαγών
  •  βελτιωμένη εμπειρία συναλλαγής για τους πελάτες σας
  •  μείωση της πιθανότητας μη διενέργειας/μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής (abandonment rate)